שרי אריסון מסבירה כיצד היא מיישמת את תפיסתה, לפיה עסקים חייבים להעניק ערך מוסף, מעבר לתשואות פיננסיות. Miyaחברה של אריסון השקעות, היא דוגמה מצוינת לעמדה עסקית זו.