פתרונות ייעול מערכות המים של Miya אינם מוגבלים רק לטיפול במערכות עירוניות להפצת מים ברחבי העולם, אלא מיועדים גם להגברת המודעות לשימוש יעיל במים בקהילות מקומיות. העיתון The Bahamas Weekly מדווח על תכנית כזאת, שמנהלת Miya יחד עם חברת WSC (חברת המים והביוב של איי הבהאמה) בבית ספר מקומי.

"התלמידים בתכנית (תלמידי כיתה ה'), למדו על חשיבות המים לקיום האנושי, ועל הערך שבשימוש יעיל במים כדי להבטיח את שפע המים המתוקים, שזה בעצם החזון של Miya," אמר דיוויד אריסון, סמנכ"ל קשרים עסקיים גלובליים של החברה. כחלק מהתכנית, ננקטו גם אמצעים לייעול מערכות המים בבית הספר, כולל החלפת אסלות וברזים, אשר הובילו להקטנת צריכת המים ב-20%.

למידע נוסף (אנגלית)