במסורת היהודית, זאת מצווה לעשות טוב למען הזולת. יום מעשים טובים, מיזם חזון שנוסד על ידי שרי אריסון בישראל בשנת 2007, מעלה לראש הסדר הציבורי את המעשה הטוב. מאות אלפים ברחבי העולם גילו במסורת הנתינה השנתית של יום מעשים טובים, הזדמנות נפלאה לצאת ולעזור יחד, כדי ליצור עולם טוב יותר עבור כולנו.

כתבת שער של 1JN, סוקרת יום זה, אשר נחגג בישראל ב-5 במארס, ולמעלה מ-50 ארצות הרחבי העולם ב-10 במארס, 2013. 

Play JN1

 

 

למידע נוסף (אנגלית)