Play Huffington Post Live

 

לרגל השקת ספרה החדש של שרי אריסון, The Huffington Post Live ראיינו אותה על האופן בו ספרה החדש לממש את הטוב שבך, יכול לשמש כמדריך מעשי לעשיית טוב. הספר מציע לקוראים דרכים לבטא את הטוב ביותר, בעצמם ובאחרים, ולדבוק בטוב. כמו כן מתאר הספר את מסעה האישי, הכרוך בהתמודדות עם אתגרי החיים תוך שמירת נאמנות לערכי הטוב. 

שרי אריסון, הידועה בעסקיה מבוססי-הערכים ובפעילויותיה הפילנתרופיות בעולם, מתייחסת למה שמניע אותה ביומיום לרצות להפוך את העולם למקום טוב יותר. היא מסבירה כי כל אדם יכול לחולל שינוי חיובי בדרכו הייחודית שלו. לשינוי חיובי פנימי השפעה הולכת וגדלה, כי הטוב מתפשטת החוצה, במעגלים הולכים ומתרחבים.

"מעשים טובים מתחילים מהבית," היא אומרת, וזאת בדרך בה אנו בוחרים לתקשר זה עם זה, באכפתיות שלנו כלפי אחרים, בלחשוב את הטוב, לדבר את הטוב, ולעשות את הטוב. 

מתוך האמונה כי אנשים רוצים לעשות טוב, אך גם זקוקים שיציעו להם הזדמנויות לכך, היא יזמה לפני שבע שנים את יום מעשים טובים בישראל. כמו כן, שרי אריסון מצביעה על סקר שנערך לקראת השקת המיזם בארצות הברית (מרץ 2013), לפיו ארבעה מתוך חמישה מבוגרים בארה"ב (82%) אומרים שישתתפו בוודאות ביום אחד בשנה המוקדש לעשיית מעשים טובים. היא יזמה את יום מעשים טובים כדי להראות שעשיית טוב היא פשוטה, ויכולה להתבטא בכל דבר שגורם לנו אושר ומביא ערך מוסף לזולת ולסביבה.

אנושות אחת, כדור ארץ אחד, כולנו מחוברים. כל אחד יכול לעשות את חלקו למען עתידנו המשותף.

למידע נוסף (באנגלית)