פרוייקטים מובילים

מתוך מחויבות עמוקה לקהילה בישראל, ומתוך הקשבה לצורכיה, הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון פועלת לקידום השקעות חברתיות רחבות היקף, באמצעות תמיכה בתכניות משמעותיות ופרויקטים ארוכי טווח. מזה שני עשורים, הפרוייקטים המובילים של הקרן מהווים אבן דרך, ומקדמים את התחומים בהם נעשתה התרומה.

אפיקי ההשקעות החברתיות בהם פועלת הקרן, כוללים פיתוח תשתיות, מענקי שיפור, ומענקי מורשת, ובמסגרתם הוקמו פוריקטים מובילים דוגמת מגדל האשפוז על-שם תד אריסון בבית החולים איכילוב בתל אביב, הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה המהווה מוסד מוביל בתחומובית הספר למנהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה, יד לשריון לטרון, ועוד, כמפורט מטה.

בנוסף לפעילות הליבה הזאת, אשר בצידה השאיפה ליציאת ערך מוסף גבוה לחברה בישראל, הקרן עוסקת גם ביצירת מיזמי חזון ייחודיים, ותומכת בהשקעות חברתיות נוספות באמצעות מענקים שנתיים.

1

Pages