סרטון זה, מתאר את חזון עשיית הטוב הממומש על ידי החברות העסקיות והארגונים הפילנתרופים בקבוצת אריסון.

For more, visit Shari Arison's Vision page.