בכנס הכללי GA - General Assembly, של ארגון הפדרציות היהודיות  JFNA- Jewish Federations of North America, שרי אריסון הוזמנה לדבר על הערך היהודי: תיקון עולם.