הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון תרמה לבניית מרכז יצחק רבין בתל אביב, המוקדש לזכרו ופועלו. פעילותו מתמקדת בקידום החינוך לשלום בחברה הישראלית. (המענק ניתן בשנת 2005)

www.rabincenter.org.il