הקרן המשפחתית תרמה את המוזיאון, הנמצא בבית פקידות הברון, בנין היסטורי שהוקם בשנת 1892 בזכרון יעקבהמוזיאון מוקדש לסיפור חייהם של החלוצים הציוניים הראשונים, אשר עלו לארץ ישראל ונאלצו להתמודד עם המציאות הקשה באותם הימים.

המוזיאון נקרא על שמם של משה ושרה אריזון, סבו וסבתו של תד אריסון, הדור הראשון של משפחת אריסון, אשר קבעו את ביתם בזכרון יעקב. כאן נזרעו הזרעים הראשונים במסורת המשפחתית המתמשכת, של נתינה לקהילה ולחברה בישראל. (המענק ניתן בשנת 1999)

www.museon1.datinet.co.il