מודל עשיית הטוב

The Doing Good Model

ספרה האחרון של שרי אריסון, מודל עשיית הטוב, אשר הפך לרב מכר עולמי, הושק בשפה האנגלית בארה"ב במאי 2015, וזכה לשחבים וסיקור תקשורתי.

מודל עשיית הטוב בישראל

אסטרטגית הצלחה - עשיית הטוב בעסקים

שרי אריסון, מודל עשיית הטוב

מנהיגות: עשיית טוב היא עשיית עסקים טובים

מנהיגי עולם ומובילי דיעה

רב המכר של שרי אריסון מציע טיפים ליצירת שינוי חיובי גלובלי