כחלק מפעילותה של הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון בתחום הבריאות בישראל, הוקם מגדל האשפוז על-שם תד אריסון, במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי (בית חולים איכילוב), בתל אביב.

תרומה רחבת היקף זאת, נועדה לקדם רמת שרות קשוב ומסור עוד יותר, ומציבה רף חדש לטיפול הרפואי בישראל. תרומתה של הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון לבניית מתקן האשפוז המתקדם, יחד עם מעורבותה האישית של שרי אריסון במהלך ההקמה והבניה, הובילו לקפיצת מדרגה באיכות ובמצוינות בכל היבטי הרפואה, לרווחת התושבים והחברה בישראל. (המענק הראשון ניתן בשנת 1995, והמגדל נחנך בשנת 2002)

לראיון עם שרי אריסון אודות בניית מגדל האשפוז על-שם תד אריסון

www.tasmc.org.il