Ynet מדווח כי לפחות אחד מכל עשרה אזרחים במדינה לקח חלק ביום מעשים טובים התשיעי שהתקיים בכל הארץ, וסוקר את מגוון העשייה והפעילויות שהתקיימו ביום זה למען הקהילה והסביבה.

צפה בקליפ