שרי אריסון רואה בנתינה לקהילה זכות ייחודית, ואחריות חשובה. תפיסת העולם של הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון, מושתתת על שלושה ערכים יהודיים: צדקה, חסד, ותיקון עולם. באמצעות השקעות חברתיות ארוכות טווח, הקרן שואפת לקדם סביבה חברתית טובה יותר.

פעילותה של הקרן מהווה שליחות חברתית, שיתוף במתנת הנתינה, והענקה מתוך הזכות לתת. ההשקעות החברתיות של הקרן, משפרות את איכות החיים של אנשים פרטיים, תומכות בארגונים ומקדמות פרוייקטים רחבי היקף. באמצעות טיפוח ערכי הנדיבות, סובלנות, ומעורבות קהילתית, הקרן שואפת ליצור שינוי חברתי חיובי ארוך טווח.

המיזם הראשון של הקרן בישראל היה ייסוד הארגון מתן, הבא במטרה לקדם את ערך הנתינה של המגזר העיסקי לקהילות בהן הוא פועל (מתבסס על ארגון United Way). הקרן אימצה את עמותת רוח טובה, הגוף המוביל בישראל לקידום ההתנדבות, ופרויקט הדגל של הארגון, יום מעשים טובים ביוזמת שרי אריסון, הפך למסורת שנתית בינלאומית של עשיית טוב. במסגרת יום זה, מאות אלפי אנשים ברחבי העולם יוצאים לעשות מעשה טוב, קטן או גדול, למען הזולת.

תחת פעילותה של הקרן, שרי אריסון יזמה שלושה מיזמי חזון נוספים, המתמקדים בהובלת שינוי חברתי חיובי: מהות החיים, המגביר את המודעות האישית ומציע כלים להשגת שלום פנימי, שבכוחו להוביל לשלום עולמי; המרכז לתקשורת מודעת במרכז הבינתחומי, הרצליה, המקדם עולם של תקשורת מודעת, אחראית, ערכית, וחיובית; וכולנו אחד, ארגון השואף ליצור שיח גלובלי למציאות חדשה, שתמצית המסר שלו היא כי כולנו אחד, וכולנו ערבים זה לזה.

מיזם חזון חדש ביוזמתה, הינו אתר Goodnet.org, המהווה פלטפורמה דיגיטלית לעשיית טוב, המחברת בין אנשים, פעילויות, ויוזמות, ומציעה לכל אדם, בכל מקום בעולם, גישה ישירה למציאת הזדמנות לעשיית טוב ושיתוף בטוב.

ביוזמת יו"ר ג'ייסון אריסון, דור שלישי לפעילות הפילנתרופית של משפחת אריסון, הוקם מיזם החזון החדש ארטפורט תל-אביב, המהווה זירה אמנותית חדשה לאמנים בתחילת דרכם.

הקרן המשפחתית על שם תד אריסון

הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון
פעילותה הפילנתרופית של הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון, בהנהגת היו"ר ג'ייסון אריסון, היא דרכנו לחלוק עם הזולת את מתנת הנתינה, תוך הקשבה לצורכי הקהילה והחברה. קרא עוד

השקעות חברתיות

השקעות חברתיות
הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון פועלת לקידום פרוייקטים, באמצעות תרומות, מענקים, ומיזמי חזון, המשפרים את איכות החיים של אנשים רבים, עם ערך מוסף ארוך טווח. קרא עוד