חגיגה של טוב, כמיליון ישראלים השתתפו ביום מעשים טובים 2017 ועשו משנו למען הזולת באלפי פעילויות ברחבי האר.שאליהן חיברה אותם עמותתת"רוח טוב". בכל הארץ אנשים פרטיים ועובדי 1700 חברות שיפצו מבנים, ניקו חופים ויערות, אירגנו ימי כייף לנזקקים או שיצאו לרחובות, חייכו אחד לשני, אמרו מילה טובה, עזרו לאנשים זרים, יצרו קשרים - והראו שהעולם יכול להיות כה יפה. 

קרא עוד