הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון נוסדה מתוך תפיסה, כי באחריותו של כל אחד ואחד לפעול למען יצירת שינוי חיובי בעולם. ההשקעות החברתיות של הקרן, מבטאות מסורת ארוכת שנים של משפחת אריסון, לתמוך ולהעניק ערך מוסף לחברה, באמצעות פעילות פילנתרופית המבוססת על מודלים ניהוליים מהעולם העסקי. 

מאז הקמתה בישראל על ידי שרי אריסון בשנת 1993, תרמה הקרן מיליארד ושש מאות מיליוני שקלים לכ-1,500 עמותות וארגונים לקידום פרויקטים בקהילה בתחומי חינוך וספורט, תרבות, אמנות, בריאות, רווחה ומחקר.

כאחת הקרנות המשפחתיות הפרטיות הגדולות בישראל, הפועלת כארגון פילנתרופי עצמאי, הקרן קשובה לצרכי הקהילה ומעניקה מענה באמצעות השקעות חברתיות במגוון רמות, ובהן פרוייקטים מובילים, מיזמי חזון, ומענקים שנתיים לפיתוח קהילתי:

  • בתחום הפרוייקטים המובילים, באפיקי פיתוח התשתיות הקרן מעניקה תרומות בגובה מליון דולר ומעלה, ובאפיקים של מענקי השיפור ומענקי המורשת, תרומות הקרן נאמדות בסכום של 100,000 - $1,000,000.
  • בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע למיזמי חזון ושותפויות יהודיות עולמיות, מעורבים מועצת המנהלים של הקרן, בראשות היו"ר ג'ייסון אריסון.
  • באפיק הפיתוח הקהילתי, עם מענקים עד סך $100,000, מתכנס מנגנון ייחודי הנקרא ועדת התרומות השנתית, ובו חברים כל עובדי הקרן, כדי להחליט על הפרויקטים בהם הקרן תשקיע.

www.arisonfoundation.com

יו"ר ג'ייסון אריסון

חזונה הפילנתרופי של שרי אריסון

מתוך שאיפה לקדם שינוי חברתי חיובי ומהותי, חזונה הפילנתרופי של שרי אריסון מתבסס על הקשבה עמוקה לצורכי הקהילה, ושיתוף במתנת הנתינה עם הזולת. קרא עוד

 

פרויקטים מובילים ומיזמי חזון

פרוייקטים מובילים ומיזמי חזון

הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון פועלת לקידום פרוייקטים, באמצעות תרומות, מענקים, ומיזמי חזון, המשפרים את איכות החיים של אנשים רבים, עם ערך מוסף ארוך טווח.

קרא עוד על הפרוייקטים המובילים, ועל מיזמי החזון של הקרן.