האזינו לשרי אריסון מתארת את הדרך האישית שהובילה אותה ליצור את מגדל האשפוז בבית החולים איכילוב, המציב סטנדרט חדש בתחום הטיפול הרפואי בישראל. תרומה רחבת הקיף זאת, נעשתה באמצעות הקרן המשפחתית על שם-תד אריסון.