הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון תרמה את המבנה החדיש, בו שוכן בית הספר למנהל עסקים של המרכז הבינתחומי בהרצליה. המוסד האקמי שם דגש על מצוינות במחקר ובהוראה, לצד אחריות חברתית ובניית גשר אקדמי בין ישראל לתפוצות.

מבנה בית הספר נמצא במיקום בולט ונוח בשטח הקמפוס האקדמי היוקרתי, המבוסס על מודל אוניברסיטאות עילית בארה"ב. (המענק ניתן בשנת 1998)

www.portal.idc.ac.il