Play Fox 19 Morning News Extra

 

בתכנית חדשות הבוקר Fox19 Morning News Extra נשאלה אשת העסקית ואחת הנשים המשפיעות בעולם, שרי אריסון, כיצד עשיית מעשה טוב למען אחרים יוצרת שינוי חיובי בטווח הארוך.

היא מסבירה מודע הצלחה בעולם העסקי צריכה להביא עימה גם ערך מוסף לאנושות ולסביבה. חזון עשיית הטוב של קבוצת אריסון, ממומש על ידי החברות שבבעלותה, הפועלות מתוך מעורבות בקהילה, וכמו כן משתתפות ביום מעשים טובים.

ספרה החדש לממש את הטוב שבךמציע כי על ידי עשיית מעשה טוב, גדול כקטן, כל אדם יכול לקחת אחריות אישית ליצירת שינוי חיובי בעולמינו.

למידע נוסף (באנגלית)