womenworking.com סקרו את המודל העסקי מבוסס-הערכים שיזמה שרי אריסון ויצרה יחד עם קבוצת אריסון, מודל עשיית הטוב, אשר משלב 13 ערכי יסוד אנושיים בכל פעילות, לטובת החברה, הכלכלה, והסביבה.

בכתבה גם מציגים את הקריאה לפעולה שמביאה שרי אריסון בספרה החדש, מודל עשיית הטוב - לממש את הטוב שבך בעסקים, אשר הושק בארה"ב במאי 2015, ומתארים את האסטרטגיה שלה לבנית חברה עסקית מצליחה מבוססת-ערכים, תוך מתן רעיונות מעשיים לשילוב ערכים בחיים הפרטיים גם כן.

קרא עוד (אנגלית)